Indicatielijst acupunctuur

Home / Indicatielijst acupunctuur

Veel klachten kunnen behandeld worden met acupunctuur. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende aandoeningen waarbij acupunctuur een bewezen effect heeft. Acupunctuur kan zowel de klachten verlichten alswel het genzezingsproces bevorderen.

Klik op de verschillende typen klachten voor een overzicht van klachten welke goed behandeld kunenn met acupunctuur. De lijst is niet uitputtende bedoeld. Aarzel niet in contact te treden wanneer je niet zeker weet of jouw klachten ook behandeld kunnen worden!

Buikklachten


– misselijkheid
– slechte eetlust
– overgeven
– zuurbranden
– oprispingen/opboeren
– maagpijn
– galaandoeningen
– diarree
– constipatie
– Ziekte van Crohn
– Colitis Ulcerosa
– Spastische darm (IBS)
– Buikpijn en buikkrampen

Huidklachten


– transpiratieproblemen
– jeuk
– eczeem
– acne
– gordelroos
– psoriasis

Gewrichtsklachten


– transpiratieproblemen
– stijfheid
– pijnklachten
– bewegingsbeperkingen
– verstuikingen
– artrose
– reumatische aandoeningen
– gewrichtsontstekingen
– slijmbeursontsteking
– spieren/pezen pijnklachten
– krampen
– nek- en rugklachten
– tenniselleboog
– RSI
– fibromyalgie (spierreuma)

Gynacologische klachten


– menstruatieklachten
– premenstruele klachten (PMS)
– overgangsklachten
– gespannen en pijnlijke borsten

Hoofdklachten


– hoofdpijn
– migraine
– aangezichtspijn
– duizeligheid
– zwaar gevoel in het hoofd

Internistische klachten


– bloedarmoede
– kouwelijkheid
– doorbloedingsproblemen
– hoge bloeddruk

Keel, neus, oor en longklachten


– keelpijn
– brok in de keel
– Luchtwegen
– verkoudheid
– allergische verkoudheid
– hooikoorts
– hoest
– kortademigheid
– astma
– bronchitis
– hyperventilatie

Borstklachten


– spanning op de borst
– vol gevoel van de borst
– pijn op de borst
– hartkloppingen
– angina pectoris
– opgezette/pijnlijke flanken

Hartklachten


– spanning op de borst
– vol gevoel van de borst
– pijn op de borst
– hartkloppingen
– angina pectoris
– opgezette/pijnlijke flanken

Allergieën


– hooikoorts
– allergische verkoudheid

Mentale stoornissen


– slaapstoornissen
– veel dromen
– hyperventilatie
– rusteloosheid
– angst
– flauwvallen
– epilepsie
– dwangmatig
– depressiviteit
– vergeetachtigbeid
– lusteloosbeid
– gebrek aan energie
– algehele zwakte
– overspannenheid
– stress
– burn-out